Home

Regionkommuner

Regionkommuner och kommunal självstyrelse - dokodoc

 1. Regionkommuner och kommunal självstyrelse - politiska utmaningar i relationen mellan lokalt och regionalt Jörgen Johansson Tesen om Regionernas Europa Nationalstaten är för stor til at löse mange af morgendagens problemer, som bedre kan klares regionalt, og for lille til at löse andre, der kraever en international ramme (Paul Schlüter, 1988
 2. Samordning av regionalt utvecklingsarbete : erfarenheter från kommunala samverkansorgan och regionkommuner . By Jörgen Johansson. Abstract <p>Promemoria till: Utredningen om den statliga regionala förvaltningen, SOU 2012:81</
 3. Västerbottens-Kuriren har 29/3 uppmärksammat de höga politikerarvodena i Region Västerbotten. Då arvodena skulle fastställas i november 2017 ställde sig Vänsterpartiet mycket kritiska till beloppen och också att en förtroendevald kunde vara arvoderad till mer än 100%
 4. Regionen - Räddningen för utflyttningskommuner? En analys av regiondiskursen i två kommuner i Västernorrland Norlin, Jenny Department of Political Science. Mark; Abstract The analysis of regional development and the formation of regional policy have experienced an increasing importance in Europe and in Sweden during the last decades

COR

3. Regionkommuner idag och planerade Storregionerna Västra Götaland och Skåne är ursprungsmodeller och bildades 1998 respektive 1999 Halland och Gotland (enskilda landsting med tilläggsuppdrag) tillkom 2011 Jönköping, Gävleborg, Örebro, Östergötland, Jämtland och Kronoberg (enskilda landsting med tilläggsuppdrag) tillkom 201 Jag är nöjd över det mesta i detta. Jag gillar inte att man pratar om regionkommuner. Det har Skånes distriktsstämma redan uttalat sig emot och jag är förvånad över att ingen skånsk representant reservererade sig. Det där med att regionerna ska växa fram underifrån låter bra, men kan lätt leda till oöverskådlighet Nya regionkommuner ska bildas av Halland och Gotland. Redan inlämnade ansökningar om att få bilda regionkommuner överlämnas till kammarkollegiet för utredning. Vidare tillsattes det en samordnare som skulle resa land och rike runt och försöka mickla ihop nya sammanslagningar. Det blev.

Vänsterpartiet i Region Västerbotten - Posts Faceboo

 1. Gruppens tredje motiv utgör grunden för och förmågan att omsätta nationella beslut. Den anser att starka regionkommuner med demokratiskt valda beslutsorgan kan överta de beslutsbefogenheter som idag fattas av nationella myndigheter. Detta ger en bättre anpassning till regionala och lokala förutsättningar
 2. Motiv för kommunal självstyrelse och formulering i USA:s konstitution. Det tionde tillägget till USA:s konstitution, en del av Bill of Rights som lades till konstitutionen 1791, kan sägas formulera en grundprincip för kommunalt självstyre: The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or.
 3. Regionkommuner och regioner har konstitutionellt sett samma ställning som landstingen. I landstingsvalet väljer vi politiker till landsting och regioner. Dock visar både verkligheten och statsvetenskaplig forskning att den politiska styrningen är nästan obefintlig. Politisk styrning.
 4. Landsting, regioner och regionkommuner har ansvar för sjukvården, utom, vanligtvis, hemsjukvård, vissa tillfälliga sjukvårdsinsatser, som inte kräver läkarbedömning, allmän omvårdnad och vardagsrehabilitering, för vilka ansvaret åvilar kommunerna.Region är område, som bildas vid sammanläggning av flera län
 5. • Ja till sex regionkommuner. I överenskommelsen från 2009 var det tydligt att eventuella landstingssammanslagningar och regionbildningar ska drivas underifrån. Regeringen vill inte slå samman län eller landsting om det inte finns ett brett stöd för en sådan förändring

The latest Tweets from V75 prinsen (@holmbot). För de nästbästa Holmismerna kommer automatiskt. Umeå, Sverig Regionkommuner och kommunal självstyrelse: Politiska utmaningar i relationen mellan lokalt och regionalt Johansson, Jörgen Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL) Landsting och regionkommuner. Question 13. Question. Vad var den förmoderna polisen? Answer. Polisen hade som uppgift att enbart gripa folk som begått brott. Polisen hade som uppgift att agera som natt- och brandvakter

Regionen - Räddningen för utflyttningskommuner? En analys av

Samordning av regionalt utvecklingsarbete: erfarenheter från kommunala samverkansorgan och regionkommuner Johansson, Jörgen Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), Centre for Innovation, Entrepreneurship and Learning Research (CIEL), Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP) Det skulle finnas ett tiotal sådana regioner i landet. Men framförallt moderaterna satte sig på tvären och så småningom enades regeringspartierna om en kompromiss enligt vilken Västra Götaland och Skåne skulle få behålla sin status, Gotland och Halland skulle upphöjas till regionkommuner och med 1 januari 2015 bevilja sex nya regionkommuner, Jönköping, Gävleborg, Östergötland, Örebro, Kronoberg och Jämtlands län. Detta innebär att det kommer finnas nio landsting och Gotlands kommun som får statusen regionkommuner från och med 2015 (Attefall 2013) The committee which consisted of representatives from all the sitting parties in the parliament proposed that the present regional structure consisting of 20 county council districts and 21 counties would be reduced to between 6-9 regions called ''regionkommuner''

 1. I fråga om hälso- och sjukvård gjordes bedömningen att framtidens utmaningar (kunskapsbildning, kunskapsspridning och långsiktigt utvecklingsarbete) nödvändiggjorde färre och mer jämnstora regionkommuner. Däremot avstod utredningen från att lämna något eget förslag på geografisk indelning
 2. (Modellen kan även användas på andra politiska nivåer, som kommuner och landsting/regionkommuner). I kommunen: Väljarna väljer kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer ordförande, kommunalråd eller flera kommunalråd. Fullmäktige väljer nämnd - och styrelse- eller utskottsledamöter
 3. Hur bör den svenska sjukvården organiseras för att klara framtida utmaningar? Studie av Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft Mörk, Linnéa Department of Economics. Mark; Abstract Abstract Title: How will the Swedish medical treatment be organized to manage future challenges
 4. Ikke fordi størrelse i seg selv er viktig, men fordi størrelse er et virkemiddel for å få til en helhetlig styring av hverdagsregionen vår og for å sørge for at innbyggerne også i fremtiden vil få et godt tjenestetilbud på alle områder. Her er noen grunner til at jeg mener vi bør lage gode regionkommuner: 1. Et reelt lokaldemokrati
 5. Gävleborgs läns landsting är, som alla regionkommuner och landsting, en politiskt styrd organisation med landstingsfullmäktige som högsta beslutande organ. Landstingsstyrelsen, i Region Gävleborg regionstyrelsen, har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige. Regionfullmäktig
 6. Äntligen ja till regionkommuner. Så kom då äntligen beskedet från regeringen! Det är OK med större och mer funktionella regioner. Vår partiledning har ännu en gång bevisat att man lyssnar till det egna partiet om än motvilligt. Inte gjordes saken sämre av att de andra.
 7. Agera regionalt: 200

Från hjärtat av Bergslagen: Nya storregioner? Sluta skylla på

Landshövding Kristina bloggar: Stefan Attefall om

Video: Hur bör den svenska sjukvården organiseras för att klara

Nye Molde Høyre - Hvorfor kommunereform? Jeg håper våre

populär: