Home

Idégenereringsmetoder

Et benspænd er en uventet hindring eller begrænsning, som anvendes til at skabe fremdrift og nytænkning i idéudviklingsprocessen og er specielt effektive, når de forudfattede meninger eller antagelser om løsningens karakter virker hindrende for nye idéer Når du udvikler og forfiner dine idéer, er der er hjælp at hente i utallige idégenereringsmetoder. Du kender nok allerede brainstorming. Men har du prøvet omvendt brainstorming eller svømmepølen? Laver du en google-søgning på 'idégenerering metoder' finder du masser af værktøjer, der kan hjælpe dig til at få en struktureret. Idégenereringsmetoder Brainstorming: Er en meget effektiv metode til at få mange idéer på kort tid. Der findes flere forskellige varianter af den klassiske brainstorm - fx brainwriting og brainwalking Sjölander (1983) menar på att Negativ brainstorming fungerar som ett mycket bra komplement till andra idégenereringsmetoder då denna går ut på att vara kritiskt och hitta svagheter eller fel i redan existerande lösningar. Den ger ofta nya uppslag, som kan bearbetas konstruktivt med andra metoder

idégenereringsmetoder. Collective notebook har enligt Sjölander (1983) visat sig vara mycket. effektiv då den utförs innan andra idégenereringsmetoder som Synectics eller Brainstorming. Da Vincis Technique/Morfologisk analys. Michalko (1998) skriver att vetenskapsmannen Leonardo da Vinci ofta löste problem geno idégenereringsmetoder, som jeg mener i højere grad bør udnyttes i denne type processer. På baggrund af mine erfaringer med designprocesser kombineret med et kendskab til idégenereringsmetoder, ønsker jeg at undersøge mulighederne for at udarbejde et koncept for et digitalt værktøj, som kan øge udbyttet af forskellige designprocesser Genom en detaljerad förstudie, kända idégenereringsmetoder och strategisk utvärdering hittades en lämplig lösning. Den slutliga designen var en innovativ pollar gjord av återvunnen plast och speciellt anpassad för enkel %yttning och förvaring. Pollaren är både lätt och stapelbar samt kan användas för att markera cykelbanor

Idégenereringsmetoder. Du skal logge ind for at skrive en note Du er ikke logget ind. Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold.. Med hjälp av litteratur, marknadsanalys, enkätundersökningar och observationer lades grunden för projektet. Parallellt som nämnda metoder genomfördes pågick också olika idégenereringsmetoder och skissande på olika koncept. Slutsatsen av enkäter och observationer är att klädhögen beror till största delen på tidsbrist och/eller. DESIGN. FORM, FUNKTION, ÆSTETIK OG DESIGNPROCES Akademiets Skoler har følgende fokusområder: Visuel kommunikation - Grafisk design. Beklædningsdesign - Tekstildesign

Benspænd - Værktøjskassen til innovation og entreprenørskab i

Design of user interface for heating, ventilation and air conditioning systems Design av användargränssnitt till värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem Viktor Karlsson Ejwertz Faculty of Health, Science and Technology Degree Project for Degree of Bachelor of Science in Innovation and Design Engineering 22.5 ECTS credit Et design thinking kursus på seks kursusgange med fokus på at skabe værdi i din organisation. Med konkrete metode og værktøjer lærer du at sætte kunden i højsæde og tænke forretningsudvikling på en ny måde idégenereringsmetoder. För att kunna utforma de ergonomiska försöken har projektgruppen genomfört en förstudie. Detta för att säkerställa att resultatet skulle bli relevant för den ergonomiska utvärderingen av Penclic Mouse Slumpordsassociation är en metod som jag testade under block 3. Metoden är hämtad ur boken Idéagenten en handbok i att leda kreativa processer skriven av Michanek och Breiler (2012, sid. 111) och går ut på att i relation till fokusområdet associera utifrån slumpmässigt valda ord. Alla som deltar har ett varsitt papper

Då har tre veckor gått av detta block. Jag känner mig fortfarande väldigt inspirerad av det ämnet, idégenereringsmetoder, jag valt att undersöka då det känns väldigt intressant och givande. Men jag känner att den arbetsmetod jag valt där jag ska varva research och tillämpning inte helt fungerar Nej, ikke hvis man forstætter, som man altid har gjort, eller bruger de traditionelle idégenereringsmetoder. Man får bare ikke de gyldne idéer ved, at sætte sig i en sækkestol i inspirerende omgivelser eller på et weekendophold på et spahotel. Idéudvikling skal inspireres af de rigtige metoder Redesign af insektfælde til biologisk skadedyrsbekæmpelse, som er udarbejdet af Mads Rømer Svendsen og Jakob Wulff Andersen i løbet af 6. semester 2014 på linjen Design & Innovation, DTU. Designprocessen indeholder delelementer fra bachelorforløbet, herunder ANT, Brugerorienteret Design, Produktanalyse, Redesign og Produktkonstruktion

Hvad er en Organisation? En organisation bliver til, når der er mennesker, der er i stand til at kommunikere med hinanden, og som er villige til at gøre en indsats for at nå et fælles mål Afledt af organisere, af organ og -isere), administrativt og funktionelt socialt system af individer og grupper etableret mhp. opnåels Entreprenørskab er rammen for dette semester, der består af 5 moduler samt et eksamensmodul. I løbet af de fem moduler udvikles og etableres virksomheder; fra forretningsplan, koncept, produktidé til produktion og salg. Efter endt semester vil den studerende kunne håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; markedsanalyser, idégenerering, prototyping, produktion, test, økonomi. Målet var att utveckla en lätt men samt robust borttagbar pollare som passar in i Londons historiska miljö och har en enkel lagringslösning. Genom en detaljerad förstudie, kända idégenereringsmetoder och strategisk utvärdering hittades en lämplig lösning

5 ting du skal huske, når du springer ud som iværksætter FTF

Deltageren lærer at arbejde med forskellige idégenereringsmetoder og metoder til at kvalificere, sammenkoble og udvælge de bedste idéer ved inddragelse a Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn Østergaard, Brith Vester, Dorthe Nedergaard Semmelhack, Eva Borchorst Mejnertz, Frederik Therkildsen, Hans-Jørgen Søgaard Hansen, Jakob Rønnebro Siegfredsen, Jette Vind, John Jensen, Julie Skaar, Karen Aarup Iversen, Kirsten Oldenburg Lauta, Klaus Marthinus, Kurt Ebbe Knudsen, Lise Bo Ludvigsen, Liv Throen Longh, Magnus Karmark Larsen, Marianne Øster.

grundlæggende idégenereringsmetoder og processer grundlæggende formgivningsredskaber designopgaver, designøvelse og præsentati-on af disse. udvælgelse af relevante redskaber (teori-er/faglige metoder) ud fra en given problem-stilling. Viden Den studerende opnår viden om: projekt- og problemorienteret samarbejd 1.x bygger bro (bogstaveligt talt) Temperaturen nærmede sig de 25 graders varme, men det tog langt fra pusten fra 1.x, da de igennem fire lektioner i Teknologi skulle arbejde med idégenereringsmetoder og bruge dem i praksis, som netop htx'ere er skarpe til Jeg har været ude at interviewe ekspedienter samt min lillebror, da min målgruppe var unge drenge i alderen 15-19 år. Det er en lidt anderledes måde at designe på, end vi har været vant til tidligere på studiet, hvor man har brugt inspirationskilder og diverse idégenereringsmetoder, men her handlede det simpelthen om at lytte til brugeren • oggrundlæggende idégenereringsmetoder • logbogen som dokumentation af designprogrundlæggende formgivningsredskaber • designopgaver, designøvelse og.

Idégenerering AT og innovatio

Innovation, innovationsworkshops og idégenereringsmetoder samt SUS-samtaler (Studerendes udviklingssamtaler). Endvidere indgik jeg et specialesamarbejde med UCN Teknologi, Energi og Miljø Tilmeld dig LinkedIn Resumé. Design ingeniør med kompetencer i brugercentreret produktudvikling og design. Jeg bruger dybdegående behovsanalyse og kreative idégenereringsmetoder til at lave værdiskabende designs til det valgte segment En messestand er en vigtig mulighed for at komme i direkte kontakt med dine potentielle kunder. Problemet er, at mange messestande ofte ligner hinanden. Det kan derfor være svært for potentielle kunder at skelne standene fra hinanden

Her gjennomgås en rekke idégenereringsmetoder som sikrer et bredt og godt omfang av ideer. Helt sentralt står blant annet metoder som sikrer at vi tenker «ut av boksen» og kom-56 Olika Idégenereringsmetoder. från Metoder för idégenerering.En kartläggning och utvärdering av metoder på ASSA AB (2008) Brainstorming. Tillvägagångssättet vid Brainstorming är enligt Sjölander (1983) att en grupp människor. förläggs med ett problem och ombeds att på begränsad tid finna alternativa sätt att lösa. problemet på For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For uddybende information læs artiklen Leg & Læringsworkshop. Se filmen om Human-Centered Design, der danner baggrund for metoden til workshoppen. Innovationsworkshop med fagpersone For at hjælpe deltagernes til at tænke ud af boxen, anvendte vi en blanding af hurtige idégenereringsmetoder og byg-din-idé metoder. For opsamling på workshoppen og video af de 5 præsentationer, se siden Innovationsworkshop. Program. I august 2018 blev SLA og Niras udpeget som rådgivere for projektet • at anvende idégenereringsmetoder • at udarbejde arbejdstegninger af jerseytoppe • at modeludvikle jerseytoppe. Indhold i hovedpunkter: • Opstartsdag hvor klassen lærer hinanden at kende, hvor der forventningsafstemmes vedrørende studieaktivitet og ansvar for selvstudieaktivitet samt orienteres om prøver og eksame

Arbetsmetod & idégenereringsmetod Nick Och All

Elektrod - Den metalltråd som matas ned och smälts in i fogen Finita elementmetoden - Numerisk metod för att lösa differentialekvationer. Kan användas vid spänningsberäkningar. Flux, flussmedel, pulver - Det isolerande pulver som täcker svetsfogen under svetsnin Academia.edu is a platform for academics to share research papers

• og processer grundlæggende idégenereringsmetoder • grundlæggende formgivningsredskaber • designopgaver, designøvelse og præsenta-tion af disse. • udvælgelse af relevante redskaber (teo-rier/faglige metoder) ud fra en given pro-blemstilling. Færdigheder • Den studeredne kan: • Anvende relevante designprocesser, herun • Idégenereringsmetoder, projektmetodik och projektledning. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att • Bedriva strukturerat och metodiskt arbete på mekatroniska system som styrs-, regleras- och övervakas av programmerbara PLC system View Isabella Kølbæk Jensen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Isabella Kølbæk has 8 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Isabella Kølbæk's connections and jobs at similar companies

idéer på idéprocesser Nick Och All

  1. Gratis oplæg hver måned! Hvad er PIT-STOP? Pit-stop er Artlabs nye tilbud for kunstnere og kreative. Den sidste onsdag i hver måned har du som DMF-medlem og kursist på ét af Artlabs dagkurser mulighed for at høre et oplæg fra fra en interessant person inden for feltet kunst og entreprenørskab
  2. Anvendelse af forskellige idégenereringsmetoder til at igangsætte en kreativ proces samt anvendelsen af mock-up Væsentligste ar-bejdsforme
  3. Underviser ved UngKolding, her underviser jeg i Robotteknologi og Innovations forløb i 6. - 9. klasse på forskellige folkeskoler i Kolding Kommune. I innovations forløbet anvender jeg idégenereringsmetoder så eleverne kan tænke innovativt i når der skal laves en applikations prototype
  4. .3 Metoder (som handlar om produktionsmetoder, projektmetoder, analysmetoder, testmetoder, idégenereringsmetoder, designmetoder osv. Stöd från relevanta källor behövs! Stöd från relevanta källor behövs
  5. Sehen Sie sich das Profil von Elisabeth Jensen auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. 7 Jobs sind im Profil von Elisabeth Jensen aufgelistet
  6. Det sker på Frederiksberg. Search form. Searc

  1. Tredje generationens upplevelser Vad den konceptuella teorin innebär och hur den kan tillämpas på konserter Alice Brandt Olivia Welding Upplevelseproduktion, kandidat 2016 Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärand
  2. Du lærer idégenereringsmetoder og får kendskab til start-ups DNA, og så bliver du dygtig til at tænke kreativt og ud af boksen. Du komme til at deltage i spændende camps og konkurrencer, hvor du øver dig i foretagsomhed og lærer at tage initiativ og igangsætte
  3. dst information og viden..

Anvende kendte idégenereringsmetoder i praksis i en anden faglig kontekst Portfolio Projektet afsluttet med en model 1:1 samt tilhørende præsentation af processen Omfang 15 lektioner (á 45 min) Særlige fokus-punkter Faglige mål Generelt - Analysere og diskuter design som proces og resulta Vad talar jag om? Jo, det kan du lista ut om du tittar i nästa blogpost här nedan, där mitt tal kan klickas fram. Det var i anslutning till den akademiska högtiden vid Högskolan i Halmstad, ett 30-års jubileum, som firades i en hel vecka den 11-15 november 2013 idégenereringsmetoder fx brain- storming eller online fotojagt på internettet. Idéafprøvning Først skal eleverne afprøve og eksperimentere med forskellige materialers styrke og egenskaber i forhold til et produkts anven- delsesformål. Fx hvilken form, udtryk, materiale og teknik skal anvendes i produktet til udarbej Men det er en udbredt misforståelse, for alle kan generere gode ideer, hvis bare man arbejder systematisk med det. Du kender sikkert allerede brainstorm og måske andre idégenereringsmetoder, og før du går i gang med dem er det vigtigt, at du sammen med din gruppe er enige om reglerne for metoden Pitstop - ONSDAG D. 27.8: KREATIVE IDÉGENERERINGSMETODER OG REALISERING AF IDEER. V/ Lars Andreas Pedersen, foredragsholder, manuskriptforfatter og opstarter af Fucking Flink Fucking Flink. Lars AP er manden bag bogen og bevægelsen Fucking Flink

REMOVABLE BOLLARD DESIGN - diva-portal

Hej Alle Amino brugere. Jeg har længe siddet med en ide og har også design dertil, men jeg ved ikke rigtig hvordan jeg kommer videre herfra. Jeg har undersøgt om min ide / produkt allerede findes på markedet og kan på nuværend Ideerne hentes fra den nære omverden og fra hverdagslivet, og der kan anvendes internet til inspirations- og informationssøgning. Eleverne skal stifte bekendtskab med enkle former for idégenereringsmetoder fx brainstorming eller online fotojagt på internettet STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNE Den studerende skal kende til rollen som selvstændig herunder forståelse for hvordan man benytter sig af rådgivere og etablerer et netværk Hvordan en forretningsplan udarbejdes Hvordan en idé præsenteres overfor potentielle interessenter At anvende grundlæggende idégenereringsmetoder At udarbejde markedsanalyser og behovsdokumentation.

Idégenereringsmetoder I - Innovation og entreprenørska

verne har arbejdet med idéskabelse og forskellige typer af idégenereringsmetoder. De Bonos tænkehatte har været inkluderet. Til vurdering/afklaring af en idés bæredygtighed er forskellige metoder introduceret. Vi har arbejde med forskellige tilgange - outside-in og inside-out, herunder også trends og trendspotting Idégenereringsmetoder - projektopgave DEL 4 UDVIKLING AF PRO-CESSER, KONCEPTER, PRODUKTER, SERVICES OG OPLEVELSER KAPITEL 12 Innovationsprocesse Hovedparten af de innovationsforløb, vi kender til, er kendetegnet ved idégenereringsmetoder, der har som mål at skabe flest mulige ideer på kortest mulig tid. Men tendensen er, at man antager.

SOFT klädförvaring - MUE

DESIGN. Form, funktion, æstetik og designproce

Som föranalys använde vi oss av Design-thinking metoden där empathize, define, ideate, prototype och ett test användes som underlag för att ta fram en design. I arbetet genomfördes ett flertal idégenereringsmetoder såsom What would catwomen do, Braindrawing och skissa i fem lager För att ta fram lösningar på problem eller skapa nya affärsidéer bör man skjuta brett, menar Jonas Michanek. - Fastna inte i en metod utan testa flera idégenereringsmetoder, till exempel rollspel, associationer - både vilda, slumpmässiga och styrda eller framtidsscenarier Under en utbytestermin i Tyskland läste jag kursen Innovation Management som fick mig att inse magin med workshops och kreativa och strukturerade idégenereringsmetoder. I arbetslivet har jag anordnat en del workshops, framför allt i utbildningssyfte, men kände att jag ville ha mer. Framför allt mer verktyg och kunskaper får att få till. - Det skulle vara intressant att veta mer om hur olika idégenereringsmetoder påverkar hur anställda faktiskt ser på, och förhåller sig till, innovation. Jag vill veta mer om hur olika idégenereringsmetoder påverkar företagets innovationskultur, säger Bergendahl. Kontakta mbergen@kth.se 3 tips för bättre idéskapande 1

I idégenereringsstadiet togs lösningar fram med hjälp av olika idégenereringsmetoder. Efter att ha sållat bland idéerna fanns sju välutvecklade koncept att välja mellan. Med hjälp av matriser för konceptval kunde det bästa konceptet urskiljas och i samråd med Johnson Controls sedan väljas ut och vidareutvecklas Idégenereringsmetoder såsom brainstorming, mindmapping och associationsmetoder Akademiskt skrivande och källkritik Form 4 hp. Formmöten Grundläggande färglära Färglära i relation till produktdesign Definition av målgrupp och kommunikation av denna Grundläggande produktsemiotik Tillämpad designmetodik 5 h strukturerade idégenereringsmetoder generera koncept. Under idégenereringsfasen är målet att generera många, rimliga koncept eftersom detta är en av de divergenta faserna i projektet. Tredje steget i processen är att utvärdera de nu genererade koncepten. Till skillnad från genereringsfasen ä

Design Thinking Kursu

Dessa är tystare idégenereringsmetoder där deltagarna inte delar idéerna direkt utan via det de ser på pappret. Dessa varianter lämpar sig bra när man behöver få tysta deltagare att kunna ta plats. 6-3-5: 6 deltagare, 3 minuter, 5 idéer som skickas vidare och arbetas vidare på eller associeras på. Utgå från en gemensam. Men om man ska återkoppla till min frågeställning, Kan idégenereringsmetoder användas och hjälpa till i processen när man ska designa bokomslag till boken Den gamle och havet?,så var idegenereringsmetoderna en viktig del av arbetet. Om mitt mål hade varit att inte göra något som alla andra har gjort så hade det nog varit ett. 3. Generera idéer Precis som rubriken lyder innebär det här läget att arbetsgruppen jobbar fram olika idéer på lösningar. Brainstrorming och Worst possible Idea sessions är några vanliga idégenereringsmetoder som brukar användas. 4 4 1 Inledning Olyckor är en del utav vardagen och kan inträffa när som helst och var som helst. När en olycka sker gäller det att rätt åtgärder vidtas och att de drabbad tillämpa relevanta idégenereringsmetoder i syfte att identifiera nya designmöjligheter inom ett existerande företags produktutbud, relatera detta till företagets designstrategi, kärnvärden och varumärke, och presentera ett nytt designkoncept utifrån detta

Idégenerering Sista året på Pire

En workbook av Hanna. Idag hade jag mitt första handledningsmöte för block 3. Vi gick igenom arbetsplanen och min ide för arbetet och Malin gav mig några råd och lyfte vissa frågor som jag kanske skulle behöva besvara Jag trivdes jättebra och uppskattar att man lägger ner tid på idégenereringsmetoder, det är intressant och utvecklande. Idag var det så kul att återse mina kurskamrater och även höra hur det var att läsa för de kullar som gick här före mig

De två metoderna är idégenerering och bildanalys. Redan nu vet vi att Bo Bergström har skrivit om bildanalyser i boken Bild och Budskap som vi använde oss utav under del 1. Vi behöver förmodligen ytterligare källor då Bo Bergström har ett reklamperspektiv samt behöver vi stöd och inspiration för idégenereringsmetoder Institutionen för teknik och samhälle EXAMENSARBET E Utveckling av viktskivor, viktlås & viktställ för professionell gymverksamhet Developement of weight plates, weight loc

Ergonomisk arbetsmiljö för kundtjänstpersonal av Andreas Fredriksson Examensarbete MMK 2008:20 MCE156 KTH Industriell teknik och managemen Framtagning av infästningar för montering av ingående komponenter i ett ventilationssystem för krypgrunder - Inklusive manualutformning för installation av det komplett För att genomföra de olika stegen i effektstyningsprocessen behövs metoder från interaktionsdesign och systemutveckling, beroende på var i processen man befinner sig. Effektkartan och effektstyrning behöver alltså kompletteras med ytterliggare metoder, framför allt det vi ibland pratar om som datainsamlingsmetoder.

Syftet med en Expression Board är, liksom EAW, att vara en inspirationskälla för produktens eftersträvade uttryck samt att verka som gemensam utgångspunkt för gruppens gestaltning av produkten. 53 2.5 Idégenereringsmetoder 2.5.1 Brainstorming Brainstorming är en idégenereringsmetod där idéer skissas eller skrivs ned på papper och. att framställa majsmjölet är idégenereringsmetoder, hämta inspiration på nya platser, intervjuer och skissning. En annan viktig del i utvecklingsarbetet har varit att göra funktionsmodeller för att testa olika funktioner. Sökord Jordbruk, u-land, Muthumba, Malawi, majsmjöl

Innovationsdrivet arbete - en möjlighet • Komma fram till nya lösningar på utmaningar vi brottas med i vårt arbete • Öka möjligheterna ytterligare att värna, vårda, vis kunna tillämpa några olika idégenereringsmetoder kunna visualisera idéer och formgivning i olika faser samt kunna bedöma nivå och lämplighet på vald visualiseringsmetod visa kännedom om de semantiska funktionerna och kunna använda sig av dessa vid formgivning iii Abstract Over the last 30 years energy efficiency has become an increasingly hot and important topic. This has led to an emergence of new products in this area on the market, an

De flesta av de deltagande studenterna kände inte varandra sedan tidigare.De kom från olika utbildningar och olika lärosäten i Skåne. De hade dock träffats en gång innan tävlingen för att få en introduktion till olika idégenereringsmetoder och annat som kan vara bra att ha med sig in i processen Gå med i LinkedIn Sammanfattning. Design ingeniør med kompetencer i brugercentreret produktudvikling og design. Jeg bruger dybdegående behovsanalyse og kreative idégenereringsmetoder til at lave værdiskabende designs til det valgte segment

November 2013 Sista året på Pire

Rapport - Teknisk Design + Repor Problemet var att produktiviteten var låg och chefen misstänkte att någon saboterade maskinerna på något sätt. Vi träffade chefen och började prata om kreativa verktyg. Det visade sig att han kände till hur man brainstormar. Vi började prata om andra typer av idégenereringsmetoder och nämnde inversen INFO Databrønd - nu i udbud . Organisatorisk set er der i løbet af foråret 2009 etableret et databrøndskonsortium bestående af Danmarks Elektroniske Fag-og Forskningsbibliotek (DEFF), Aalborg Universitetsbibliotek, Danmarks Tekniske InformationsCenter, Det Kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket Idégenereringsmetoder, konceptval, modellering samt fysisk byggnation ledde fram till gruppens önskade resultat. Stor tyngd lades även på att hålla ett genomgående formspråk i alla delar av systemet, där vi fokuserade på att utgå ifrån de former som ä fram lösningsförslag, vilket kan ske med hjälp av idégenereringsmetoder och workshopgrupper. När idégenereringen är färdig är det dags att börja välja ut vilka lösningsförslag som ligger bäst till och till slut välja vilken idé man vill gå vidare med. Den valda idén vidareutvecklas och ett slutligt koncept tas fram [3]

momenten utgjordes av olika idégenereringsmetoder och de konvergenta momenten av bland annat selektering av idéer. Figur 1.2: Företagets logotype, stolen Jak och pallen Molekyl (Jai Designpartner 2006). Inledning F öreläsningen påminde mig om idégenereringsmetoder. Kimmo har avslappnad stil och är lätt att lyssna på. Rekommenderas det är mycket enkla praktiska saker man kan använda. Jens Ljungblad. Varve till exempel på användandet av olika idégenereringsmetoder. Programmet skapar generalister snarare än specialister. Detta innebär att designingenjörer har kunskaper inom många olika områden som till exempel teknik, estetik, tillverkning, ergonomi, material och mycket mer. Att utbildningen är bred och innefattar många olik

utvärderingsmatriser och olika typer idégenereringsmetoder som BAD, PAD, MAD och slutligen CAD för att nå den lösning som eftersträvas. Brainstorming Brainstorming är en form av möte, där alla deltagarna försöker komma på så många idéer so TDDC62 Grafisk design projekt mot interaktiva medier (none) Projektets upplägg Övergripande mål. Projektkursen är uppbyggd som en tvåstegsraket Generera koncept med hjälp av brainstorming samt andra idégenereringsmetoder. Utvärdera koncept och kvalitetssäkra arbete med hjälp av bl.a. PUGH:s beslutmatris. Presentera gruppens resultat genom konceptskisser och olika CAD-modeller. Studera andra typer av liknande produkter för att inspiration Under examensarbetes gång har författaren använt olika idégenereringsmetoder för att genera lösningar på olika delar av testutrustningen som i sin tur har skapat kompletta koncept. Idégenereringen har delats upp i två nivåer och avslutats med en sållning. Examensarbetet resulterade i att några koncept valdes ut och det gjorde Olika idégenereringsmetoder används för att utvidga tankarna. Sedan skapas skisser som mer konkret visar idégenereringens resultat. 2.3 Vidare bearbetning En första urgallring av de olika koncepten visar vilka som behöver bearbetas mer inför kommande konceptval. Urgallring ska ske i samråd med handledare från företaget. 2.4 Val av koncep Under projektets gång har flera delkoncept tagits fram genom olika idégenereringsmetoder som brainstorming. Dessa kom i två omgångar; först tre delkoncept som namngavs till 1. Det stavstabiliserade vallastället, 2. Hängselstället och 3. Klistervärmaren som fick genomgå en elimineringsprocess. Det delkoncept som vann var koncept 3

populär: