Home

Fremskridtspartiet mærkesager

Hvor Fremskridtspartiet gik ind for en stat med minimale velfærdsopgaver, ville Dansk Folkeparti være garant for velfærdsstaten. Ved valget i 2001 nåede Fremskridtspartiet ikke over spærregrænsen Danmark er faktisk et godt land, det danske folk har stærke rødder tilbage i historien. I fællesskab kan vi give Danmark og danskerne fremskridt. Men der er en række små og store problemer i det danske samfund, som vi skal have løst: Fremskridtspartiet har fra sin stiftelse af, altid haft følgende mærkesager At afskaffe indkomstskatte

Fremskridtspartiet blev dannet i august 1972 af Mogens Glistrup, der i de første mange år var partiets frontfigur. Efter at være blevet opstillingsberettiget kunne partiet stille op til valget den 4. december 1973 Fremskridtspartiet blev stiftet ud fra ønsket om at skabe store ændringer i samfundet. Trods en glimrende begyndelse er partiet i dag meget lille pga. uenigheder blandt medlemmerne Dansk Folkeparti (ofte forkortet 'DF') er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Dansk Folkepartis mærkesager blive opridset. DF blev stiftet på Christiansborg i 1995 af en gruppe tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, som ikke længere kunne stå inde for partiets politiske linje

Fremskridtspartiet (Z) Fremskridstpartiet ville afskaffe skatten og fik vendt op og ned på dansk politik ved jordskredsvalget i 1973. Partiet stillede ikke op ved folketingsvalgene i 2007 og 2011 Fremskridtspartiet blev stiftet i august 1972 af Mogens Glistrup. Ved folketingsvalget i 1973 fik partiet 28 mandater og blev derved det næststørste parti i Folketinget. Partiets vigtigste programpunkter var afskaffelse af indkomstskatten, begrænsning af papirvældet og forenkling af lovgivningen

Fremskridtspartiet er et dansk politisk parti, der blev stiftet den 22. august 1972 klokken 14.06 i restaurant Grøften i Tivoli.Forud var gået 114 sekunder på tv den 30. januar 1971, hvor partiets stifter, skatteadvokat Mogens Glistrup, i programmet Focus fik vendt op og ned på det politiske Danmark Dansk Folkepartis mål er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed, så vi kan sikre folkestyret og videreudvikle det gode land, som møjsommesligt er opbygget gennem vores lange historie.Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, [ Fremskridtspartiet s folketingsgruppe under en afstemning i Folketinget den 8.12.1973; den 28 mandater store gruppe er netop blevet valgt. Partiet stod oftest alene mod de gamle partier. Fotografen har symbolsk fanget partistifteren, Mogens Glistrup, stående i baggrunden, mens han overvåger gruppens afstemning Kristeligt Dagblad har samlet alle partiers mærkesager, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Her er Dansk Folkepartis: En stram udlændingepolitik Danmark er et godt, hjertevarmt og velstående land, mener DF. Derfor hjælper vi som noget helt selvfølgeligt mennesker, som flygter fra livstruende situationer

Fremskridtspartiet (Z) Samfundsfag D

 1. Det vil Fremskridtspartiet : Udlændingepolitik Ophav Fremskridtspartiet Ressourcetype Småtryk Oprindelsesdato 1997 Emne Partiprogram, partiprogrammer, program Opstilling DA-småtryk. Politik 4 Relateret Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling Ophavsret Billedet er muligvis beskyttet af loven om ophavsret Indgår i Hjem/Partiprogramme
 2. Nu er Kim Basland rykket længere til højre og opstiller i stedet til kommunalvalget i Odder som medlem af Fremskridtspartiet. »Jo det var en dramatisk beslutning sådan at skifte parti, og først var jeg ikke sikker på, at det kunne lade sig gøre
 3. Dansk Folkeparti (DF) er et dansk politisk parti, der blev stiftet i 1995 af fire udbrydere fra Fremskridtspartiet. Ved Folketingsvalget 2015 blev partiet det næststørste parti i Folketinget med 21 % af stemmerne og 37 mandater. Partiets ideologi betegnes som nationalkonservativt, socialkonservativt og højrepopulistisk
 4. Anders Silberbauer var regionsrådskandidat i Region Hovedstaden for Fremskridtspartiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind. Han var også partiets spidskandidat ved regionsrådsvalget i 2013. Anders Silberbauer er erhvervsuddannet og har i mange år arbejdet i byggebranchen bl.a. som jord- og betonmester

Fremskridtspartiet - NØDVENDIGE FREMSKRID

 1. dre ændringer end Fremskridtspartiet
 2. Fremskridtspartiet Den helt store joker ved jordskredsvalget i 1973 var dog naturligvis Fremskridtspartiet, som kun meget vanskeligt lod sig placere i det traditionelle politiske billede. Den 30. januar 1971 bragte tv-programmet Focus et interview med en indtil da ukendt danske skatteadvokat
 3. Selvom både Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti fremstår som populistiske partier, med mange mærkesager og en lav grad af ideologi,(jf. afsnittet om højrepopulisme) er der dog markante forskelle mellem de to partier. Ved Jordskredsvalget i 1973 profilerede Fremskridtspartiet sig især på det skattepolitiske område
 4. I 1972 stiftede han Fremskridtspartiet, og ved jordskredsvalget i 1973 blev partiet landets næststørste med 28 mandater i Folketinget. I 1974 rejstes der tiltale mod Mogens Glistrup for skattesvig m.m., og i 1983 blev han idømt tre års fængsel af Højesteret, hvorefter han måtte forlade Folketinget
 5. Valgets temaer. De to nye partier, Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne, kom med deres mærkesager til at præge valgets temaer. Blandt mange vælgere var der en generel utilfredshed med det stigende skattetryk, som den stadige udbygning af velfærdsstaten medførte
 6. Kjeld Jensen har tidligere også været valgt som byrådsmedlem i Stuer, hvor han var medlem i starten af 1990`erne. Efter en kort periode som medlem af Venstre, valgte han at vende tilbage til sine politiske rødder hos Fremskridtspartiet. Kjeld Jensen har været kørselsforvalter i 34 år, og han er i dag vikar på forskellige Genbrugspladser
 7. Mandater, som Fremskridtspartiet havde efter valget. What is 28. 400. Partiet CD´s mærkesager. What is hjælp til bil- og parcelhusejere. 400. Priser, der steg til.

Fremskridtspartiets første partiprogram oktober 197

 1. Under Pia Kjærsgaard indgik Fremskridtspartiet for første og eneste gang i et finanslovsforlig i 1989. Fra at have haft en libertariansk [ Kilde mangler ] politik med modstand mod bureaukrati og indkomstskatten som mærkesager begyndte Fremskridtspartiet at koncentere sig om udlændingepolitikken, og partiet blev talerør for skærpelse af.
 2. Dansk Folkeparti (DF) blev med Pia Kjærsgaard i spidsen stiftet af en flok politikere, som brød med det daværende Fremskridtspartiet. Partiet er særlig kendt for deres stramme indvandrepolitik. Ved folketingsvalget i 2015 overraskede Dansk Folkeparti ved at blive landets næststørste parti med.
 3. Historie & Organisation Dansk Folkeparti (DF) blev grundlagt i 1995 af Pia Kjærsgaard, som valgte at forlade Fremskridtspartiet. DF's mærkesager handler om at bevare danskheden, føre en restriktiv og stram udlændingepolitik, og er kritisk overfor multietnisk- og multikulturelt samfund
 4. Stifter af Fremskridstpartiet, Mogens Glistrup, er død, 82 år gammel Mogens Glistrup stiftede Fremskridtspartiet, blev ekskluderet, meldte sig ind igen og meldte sig ud sidste gang i 2004
 5. Vi skal styrke de værdier, som generationer af danskere før os har opbygget - og som vi er forpligtede til at videregive. For at bevare tilliden, friheden og trygheden i vores samfund, må vi stille krav om, at udlændinge respekterer vores levevis, overholder vores love og bidrager økonomisk
 6. Niels Erik Mortensen var i år 2017 kandidat for Fremskridtspartiet ved Kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Niels Erik Mortensen blev ikke valgt ind for nogen af delene. Han har været medlem af partiet, siden det blev stiftet i 972, og han har tidligere været opstillet for partiet
 7. Ikke uden grund er dannelsen af og virakken omkring Ny Alliance blevet sammenlignet med det berømte jordskredsvalg i 1973, hvor blandt andre Fremskridtspartiet stormede ind i Folketinget. Men mens Naser Khaders tropper med hastige skridt nærmer sig de knap 20.000 underskrifter, der skal gøre.

Den 22. august 1972 stifter Glistrup det politiske parti Fremskridtspartiet, der på daværende tidspunkt havde 3 mærkesager: Kildeskatten løber løbsk, Papirvældet vokser og Paragraftyranniet ødelægger det gode humør. Ved Folketingsvalget 4. december 1973 får partiet 28 mandater, i det såkaldte Jordskredsvalg Fremskridtspartiet. Political Party. Børn & Unges Mærkesager. Nonprofit Organization. Mette Jorsø.

Politik har altid fyldt meget i Markus Højlands liv. Han er medlem af hovedbestyrelsen i Fremskridtspartiet og kommer fra en typisk politikerfamilie med broderen Jens Højland, som stiller op for Venstre, og faderen som er formand for Fremskridtspartiet Niels Erik Mortensen var i år 2017 kandidat for Fremskridtspartiet ved Kommunalvalget i Ringkøbing-Skjern kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Midtjylland. Niels Erik Mortensen blev ikke valgt ind for nogen af delene. Han har været medlem af partiet, siden det blev stiftet i 972, og. De har som regel relativt få mærkesager og ingen sammenhængende ideologi. Medlemmerne rekrutteres ofte fra de lavere mellemlag, og ofte spiller en lederskikkelse en afgørende, igangsættende og samlende rolle, som det var tilfældet da den karismatiske Mogens Glistrup stiftede Fremskridtspartiet. O's mærkesager

Fremskridtspartiet - portals

Dansk Folkeparti - mærkesager Politiske ideologie

Har været medlem af Fremskridtspartiet 1983-98 og DF 1999-2017. Det står jeg for Mærkesager er asylstop, udvisning af kriminelle udlændinge, ingen offentlige ydelser til udlændinge, lukning af jobcentre og stop for gratis arbejdskraft til erhvervslivet, hurtig afklaring af syge borgere, og udmeldelse af EU Kun Fremskridtspartiet stemmer imod. Beslutningsforslag B 99 om maritim embargo får tilslutning fra alle partier, mens forslaget om at udsende flere soldater møder modstand fra SF og Fremskridtspartiet. 1994 Forslag B 84 om håndhævelse af embargo mod det tidligere Jugoslavien får tilslutning fra alle partier Rediger Fremskridtspartiet i Fjends. See phone loading... +45 97 54 18 46 Fmd.: John Helmer Jensen, Bellisvej 10, 7850 Værløse, Midtjylland Hvordan man få Sydjyllands Storkreds Pernille Vermund Politisk ordfører udlændinge- og indfødsretsordfører. Rindal havde i øvrigt nu selv tilsluttet sig Fremskridtspartiet! Nyt dansk højreparti på vej: Dansk Folkeparti er alt for blødsødent - TV 2 Damp Butikken Søborg Thai. Intet tyder på, kommunalreformen og politireformen alvorligt Island ligger i Nordatlanten grænsende til Ishavet. Det er en klippeø med et plateau med en gennemsnitlig højde på 500 m over havets overflade

Fremskridtspartiet - Det Kongelige Bibliote

Dansk Folkeparti (ofte forkortet 'DF') er et politisk parti i Danmark. I denne artikel vil Dansk Folkepartis mærkesager blive opridset.DF blev stiftet på Christiansborg i 1995 af en gruppe tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, som ikke længere kunne stå inde for partiets politisk.. ning. Fælles for Fremskridtspartiet og CD's stiftere, Mogens Glistrup og Erhard Jacobsen var, at de gjorde sig godt på v, når de kort, prt æ-cist, provokerende og medrivende præsenterede deres mærkesager. Aviser og tvkom for alle deltagere i politik til at spille en vigtig rolle Kristendemokraterne. Ringkøbing-Skjern kommune. Bestyrelse. Arrangementer. Kristendemokraterne er et politisk parti, der ønsker at præge samfundet ud fra det kristne livs- og menneskesyn Der er ikke et eneste af de fem nye partier ved valget i 1973, der stadig har mandater i Folketinget. CD, Fremskridtspartiet, Retsforbundet og Danmarks Kommunistiske Parti stiller slet ikke op til folketingsvalg mere - og CD er helt nedlagt. Kristeligt Folkeparti tog i 2003 navneforandring til Kristendemokraterne, men det gav ikke flere stemmer Han gjorde sig som statsminister umage med at få alle, han samarbejdede med, til at føle sig godt tilpas. De skulle kunne se sig selv i de politiske aftaler, og så måtte hans egne konservative partifæller en gang imellem stikke piben ind i forhold til deres mærkesager

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Ringkøbing-Skjern Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag I starten var fokus i høj grad på økonomi og nedrustning, men ad åre fik partiet flere mærkesager som f.eks. feminisme, miljø og menneskerettigheder. Partiet gennemgik i den sidste halvdel af 00'erne en modernisering, som nogle politiske kommentatorer mener, har rykket partiet mod højre

Fremskridtspartiet - Wikipedia, den frie encyklopæd

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til radikale@radikale.dk eller via link i nyhedsmails. Læs mere i vores persondatapolitik her. Men der var fortsat Glistrup-fans tilbage i Fremskridtspartiet, og de var med til at fortsætte uroen i partiet, samtidig med at der i løbet af de næste år opstod nye modsætninger i det hårdt plagede parti. Der havde været afholdt folketingsvalg i december 1990 og Fremskridtspartiet fik igen 12 mandater på trods af de løbende brydninger Pia Kjærsgaard har repræsenteret Dansk Folkeparti i Folketinget siden 1995. Hun er tidligere politisk leder af Fremskridtspartiet, som hun sad i Folketinget for i perioden 1984-95. Hun er medlem af Folketingets Præsidium og desuden Ridder af 1. grad af Dannebrog. Hun er gift med Henrik Thorup

Mærkesager - Dansk Folkepart

 1. Jimmy Andersen Kirkegaards mærkesager var bl.a. at der ingen moskeer bør findes i Danmark og et stop for asylansøgere, men i midten af oktober kom det frem, at han alligevel ikke ville stille op, da han efter at være blevet forholdt organisationens program, måtte indse at han ikke kunne se sig enig i organisationens holdninger
 2. Men ved det der blev kaldt jordskredsvalget i 1973 eksploderede firepartisystemet. De fire partier som var indblandet i firepartisystemet, tabte usædvanligt mange stemmer og mandater, og flere nye partier kom ind i Folketinget, bl.a. (Fremskridtspartiet (28 mandater), Centrum-Demokraterne (14 mandater)). - Hvad er et catch-all parti
 3. Norges tidligere politiske paria kan komme i regering efter dagens valg Alt peger på, at den næste regering i Norge bliver borgerlig. Det betyder, at Fremskrittspartiet i landet for første gang.
 4. Posts about fast ejendom written by fremskridtdk. Begrænsning af de tragiske tvangsauktioner. Tange, Glistrup og Voigt fremsatte 2. april 1976 forslag til Lov om realisering af overbehæftede faste ejendomme og hører gerne direkte fra fremskridtsfolk om deres syn på forslaget
 5. 1967 - Økonomisk boom -->gæstearbejdere fra især Tyrkiet og Pakistan 1973 - Indvandrestop (dog ikke for asyl og familiesammenføringer) 1983 - Borgerlig regering vedtager liberal indvandrepolitik --> altså retkrav på at hele familien kan komme til D

Video: Fremskridtspartiet Gyldendal - Den Store Dansk

- Liberal Alliance har ligesom Dansk Folkeparti ført en atypisk kampagne, hvor man ikke er kommet med et eneste nyt udspil, men har haft fire mærkesager, så folk ved, hvad de står for, påpeger Casper Dall. For Enhedslisten mener redaktøren, at partiets politiske ordfører er central for fremgangen Antallet af politiske partier i Folketinget blev i samme omgang fordoblet fra fem til ti. Tre af dem var nye partier: Centrum-Demokraterne (SD), Kristeligt Folkeparti og Fremskridtspartiet. Fremskridtspartiet gik til valg på mærkesager som indvandringsstop, afskaffelse af personskatten og en nedbarbering af den offentlige sektor med 90% Fremskridtspartiet har siden 6. december 1973 søgt at fjerne truslen. Men gammelpartierne har haft god tid. De huskede deres skæbne ved kommunevalget i 1966, efter, at de havde truffet boligpolitiske aftaler. Derfor har al boliglovgivning skullet træneres til efter 5. marts 1974. Tiden er oprundet. Nu er kampens tid imidlertid oprundet

Kender du Dansk Folkepartis mærkesager? - Kristeligt Dagbla

Der er ingen grænser for tilbud om plakater, annoncer, reklamer, radio og tv spots - og jeg kunne blive ved. En ting ved vi, og det er, at ingen tilbyder det, fordi de synes godt om men fordi der i denne periode måske er en indtjeningsmulighed Vi bruger cookies på konservative.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring I dette galleri tager vi et kig på partiernes mærkesager. Fremskridtspartiet (heriblandt Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl). Ved folketingsvalget i 2015 oplevede DF stor succes og.

DFs mærkesager i forhold til danskheden har, siden partiets stiftelse, været kampen mod den primært muslimske indvandring til Danmark og modstanden mod Den Europæiske Union. Partiet har først og fremmest skabt deres konstante mandatmæssige fremgang på deres markante holdninger i udlændingedebatten ENDNU EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE TIL FREDERICIA Vores super seje Pernelle Jensen der er formand for Uddannelsesudvalget fortæller Udvalget har igennem længere tid arbejdet for at få flere uddannelser til Fredericia, og det er godt for Fredericia som studieby, at vi nu får den fulde uddannelse Det lader til, at det er en generel opfattelse at DF er højreorienteret. Som jeg har skrevet det nogle gange i en anden diskussion, er min klare opfattelse, at de har overtaget det segment som Socdem langsomt fjerner sig fra. Det vil sige, at de har overtaget nogle klassiske socdem-mærkesager, som socdem selv har fortrængt En af partiets mærkesager er som tidligere nævnt, at samfundet skal tage sig af de svage borgere og sikre, at de får et værdigt og trygt liv. Vi skal ikke se de svage som en byrde, men se det som en kær opgave at hjælpe disse borgere (Dansk Folkeparti, Socialpolitik). DF ønsker desuden ikke at sænke topskatten

Den eneste permanente ændring, som Jordskredsvalget i 1973 førte med sig, var Fremskridtspartiet, som med sine 28 mandater og en række nye synspunkter fremført af skatteadvokaten Mogens Glistrup var et chok for de etablerede partier. Helt permanent var Fremskridtspartiet dog ikke, for i 1995 dannedes Dansk Folkeparti (DF) af en gruppe. Det Sorte Register ønsker ikke at tage stilling til, hvorledes indholdet og metoderne i fremtidens uddannelsessektor skal se ud i detaljer, Fremskridtspartiet ønsker ikke, at det offentlige skal bestemme og regulere mere end nogle overordnede rammer Dansk Folkeparti begyndte som en udløber af Fremskridtspartiet. Socialistisk Folkeparti var en gruppe tidligere kommunister. Det nyeste eksempel er Ny Alliance, som i dag hedder Liberal Alliance. Det blev dannet af tidligere radikale og konservative politikere. Medlemmer af politiske partier er med i en lokalafdeling eller vælgerforening Ligeledes er en af partiets stærke mærkesager en bedre beskyttelse af ytringsfriheden og af privatlivets fred, Selvstændighedpartiet, og Fremskridtspartiet, eller et samarbejde til venstre. Fremskridtspartiet, der ligeledes kæmper for at forsvare norske traditioner og at begrænse immigration. I Belgien fik partiet Vlaams Blok 12 procent af stemmerne ved valget i 2003. De går 1Begrebsafklaring: Nationalisme er en betegnelse for et bestemt fællesskab der findes mellem mennesker med samm

Det vil Fremskridtspartiet : Udlændingepolitik - Digitale samlinger - kb

- Jeg er enig i mange af deres mærkesager, og det har ikke ændret sig, siger hun. Jonas Bendtsen satte også sin stemme på Venstre efter debatmødet, men han var alligevel kommet i tvivl: - Jeg stemte på Venstre igen, men jeg skal hjem og kigge på Liberal Alliance og Radikale Venstre, indrømmer han sine mærkesager, således at der opnås en fælles virkelighed, hvorfra der iagttages. Det er i denne forbindelse af information og meddelelse træder frem som politisk kommunikation. 1.3.1.3 Politisk kommunikation Da jeg bruger kommunikationsbegrebet til at analysere politiske tekster, der udgør e Poul Lindholm var med, da Dansk Folkeparti formede sig af asken fra Fremskridtspartiet. I dag er han partisekretær i partiet og fortsætter ufortrødent arbejdet. København. Når Poul Lindholm Nielsen fylder 70 den 11. september, kan han se tilbage på en lang politisk karriere. Men Poul Lindholm. rolle skulle indskrænkes til et absolut minimum. Fremskridtspartiet spillede en signifikant rolle under Jordskredsvalget i 1973, hvor de løb med 15,9 % af stemmerne (Ringmose, 2003:15), hvilket gjorde partiet til Folketingets næststørste parti. Til at begynde med, var partiets mærkesager langt fra noget, de Reddit gives you the best of the internet in one place. Get a constantly updating feed of breaking news, fun stories, pics, memes, and videos just for you. Passionate about something niche

Fremskridtspartiet i Odder? Odder stiften

Poul Schlüter dannede en regering af V og K plus to små midterpartier, Kristeligt Folkeparti og Centrum-Demokraterne. Det var en svag regering. Den skulle have tilslutning fra både De Radikale og Fremskridtspartiet (forløberen for Dansk Folkeparti) for at opnå flertal Hele 27,7 procent stemte på Centrum-Demokraterne, Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti - alle partier, der ikke tidligere havde været repræsenteret i Folketinget. Siden da er andelen af kernevælgere skrumpet yderligere, og marginalvælgernes rolle er blevet tilsvarende større Op til valget vil partiernes budskaber mest handle om, hvem de kan og vil samarbejde med, og mindre om, hvad samarbejdet skal opnå og om partiernes mærkesager kan gennemføres i praksis. Der kan derimod ikke være tvivl om, hvilken politik der bliver ført efter valget 3.2.3.2. Helt galt gik det ved Folketingsvalget i 1984, hvor Fremskridtspartiet måtte nøjes med 3,6 % af stemmerne og seks mandater. 3.2.3.3. I 1998 fik Fremskridtspartiet sit dårligste valg nogensinde. 3.2.3.4. Den 22. august 1972 blev Fremskridtspartiet stiftet på restaurant Grøften i Tivoli. 3.2.3.5. Partilederen havde helt offentligt. 4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre . Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig. Det er ligegyldig om det er det private eller offentlige der leverer sundhedsydelserne

Og da partiet ikke er i stand til at markere sig markant på andre områder, fx velfærdsområdet eller EU-området, idet der er andre partier, der har det som mærkesager, så fremstår Dansk Folkeparti et politisk svækket parti, der kun - på godt og ikke mindst ondt (fordi det stort set altid koster stemmer, at agere støtteparti for en. Partiet Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 af tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, de har partibogstavet 'O' og partifarverne rød og blå. Partiets partileder hedder Pia Kjærsgaard. Dansk Folkepartis mærkesager er stram udlændingepolitik, bedre hjælp til svage og ældre, nej til EU-forfatningen, dyrevelfærd og desuden mener de. (Fra 1905-1973 (jordskredsvalg) de 4 gamle partier mistede vælgere. Catch all partier opstod Fremskridtspartiet hvoraf der kom DF, centrum demokraterne og kristen demokraterne) Catch all parti: Forsøger at fange all vælgertyper. Forsøger at indhente stemmer fra mærkesager. Forsøger at marginalvælgernes stemme Dagsordenen blev vedtaget med 112 stemmer (Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og CD) mod 10 (Fremskridtspartiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti). 10 (SF) undlod at stemme. Regeringskonferencen er blevet behandlet i en række redegørelser og forespøgselsdebatter i Folketinget (4

Ikke mindst Fremskridtspartiet og Høyre har efter valget forsøgt at give Ven-stre og Kristelig Folkeparti skylden for den rød-grønne sejr. Havde der bare været fodslag om at tage Siv Jensen og Fremskridtpartiet med ind i en ny højreregering, ville højreregeringen have været en realitet, lyder argumentet Thorkild Fransgaard har tidligere siddet i Folketinget for Fremskridtspartiet og sidder nu i kommunalbestyrelsen i Farsø. Mærkesager Den Alternative Liste går fortsat til valg på de. - Dansk Folkeparti blev stiftet som Fremskridtspartiet i sin tid med afbureaukratisering og nul-skat som mærkesager. I dag deler de skattepolitik og økonomisk politik med Socialdemokratiet. Men de støtter fortsat en borgerlig statsminister Efter et valg i 1998 fortsatte den socialdemokratisk-radikale regering med det snævrest mulige flertal bag sig. I 1995 var Fremskridtspartiet endnu engang gået i stykker i en strid mellem slappere og strammere, og en gruppe under ledelse af Pia Kjærsgaard brød ud og dannede Dansk folkeparti Fremskridtspartiet er ikke modstandere af, at »arbejdsduelige og arbejdsvillige mennesker fra andre lande bosætter sig i Danmark i kortere og længere tid, hvis de brødføder sig selv«, lyder det på partiets hjemmeside, hvor det også tager afstand fra racisme. Mærkesager

Han har siddet i kommunalbestyrelsen i Ballerup fra 1994-1997 for Fremskridtspartiet, men vil ikke selv stille op på Ærø. Han arbejder hos Ærøfærgerne, hvor han er cateringchef. Knud Præst Jørgensen er næstformand. Han har tidligere været medlem af Venstre, men har ikke stillet op til valg eller lignende Ligestillingspolitik blev simpelthen afvist af såvel De Uafhænge som Fremskridtspartiet, hvis ordfører Kirsten Jacobsen forsøgte at lukke diskussionen med følgende dagsordensforslag: Idet folketinget med tilfredshed konstaterer forskellen mellem de to køn, går tinget over til næste punkt på dagsordenen

Video: Dansk Folkeparti - Wikipedia, den frie encyklopæd

Du har ingen artikler på din læseliste. Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil Meiner Nørgaard har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i Morsø for Fremskridtspartiet, men han skiftede til Dansk Folkeparti inden kommunalvalget i 2009. Til det kommende kommunalvalg i 2017 er han spidskandidat for Dansk Folkeparti. Meiner Nørgaard arbejder til daglig som selvstændig landmand Problemet opstår oftest, når partiet kommer i Folketinget. Vi ser nichepartier, som spærrer for det lovgivende arbejde, de øvrige partier prøver at foretage. Partier, som råber op om deres mærkesager værende så vigtige, og at de på ingen måder vil gå på kompromis med de andre anstændige partier På billedet: Valgplakat for Lone Nørgaard ved KV17. Dansk Samling (DS) er en højreradikal organisation der har eksisteret siden 1936 og som i dag primært beskæftiger sig med fjendtlighed overfor indvandrere og flygtninge

Mærkesager: Hvis Lonnie bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, vil hun arbejde for total ligestilling mellem kønnene. Det skal derfor ikke længere kun være kommunens kvinder, som skal føde børn - det kan mænd ligeså vel gøre Reservoir Dogs er en amerikansk gangsterfilm fra 1992 som markerer filminstruktøren Quentin Tarantino's debut både som forfatter og instruktør. Den skildrer begivenhederne før og efter et mislykket juvelértyveri Samfundsfag noter der kommer ind på Ideologier, Fordeling- og værdipolitik, Ideologiske udviklinger og del-ideologier og Velfærdsstaten Om det danske valgsystem. Her kan du læse om det danske valgsystem. Når vi står overfor et kommende valg, vil denne side blive justeret, så fokus er på det aktuelle valg

populär: